Hero Image
Clingendael Advocaten

Pascale van Boven

Pascale van Boven

Contact

070 8200 100

06 1413 3210

vanboven@clingendaeladvocaten.nl

LinkedIn

Expertise
  • Arbeidsrecht

Pascale (mr. P.O.M. van Boven-de Groot) heeft direct na haar afstuderen met een Award van The British Council in 1986 gedurende zes maanden in de Schotse advocatuur gewerkt. Na haar terugkeer in Nederland was zij aansluitend van 1986 tot 2006 werkzaam in de Rotterdamse advocatuur. Met als kernkwaliteiten onderhandelen en zakelijkheid heeft Pascale zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Voorafgaande aan de oprichting van Clingendael Advocaten was Pascale in de periode van 2006-2009 als arbeidsrechtadvocaat verbonden aan het Haagse kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Pascale heeft gedurende de ruim 35 jaar dat zij als advocaat werkzaam is op arbeidsrechtelijk gebied een cliĆ«ntenkring opgebouwd bestaande uit zowel een breed scala aan organisaties in de maatschappelijke sector (zorg en onderwijs) als de grotere bedrijven die voornamelijk in de Haagse en Rotterdamse regio gevestigd zijn. Daarnaast schakelen individuele werknemers Pascale regelmatig in om hun belangen te behartigen. Pascale is zeer betrokken bij haar cliĆ«nten en zoekt in nauw overleg met hen naar de beste oplossing, veelal in zo goed mogelijk overleg met de wederpartij maar zo nodig door middel van procederen.

Pascale is naast haar praktijk in de balie actief. Na jarenlang lid van het College van Afgevaardigden te zijn geweest is zij sinds 2009 als lid van de Raad van Discipline belast met de tuchtrechtspraak voor advocaten. Maar ook buiten de balie is zij actief, onder andere als voorzitter van de Commissie Gschil en Beroep van Oxfam Novib en als als bestuurslid van de specialisatievereniging Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten.

Pascale heeft in 2005 de postacademische arbeidsrechtelijke specialisatieopleiding PALA voltooid. In 2018 heeft zij bij het Centrum voor Conflicthantering de opleiding tot mediator met succes voltooid. Daarnaast is Pascale in 2020 door de Nederlandse Orde van Advocaten aangewezen als deskundige voor het verrichten van kwaliteitstoetsen (gespreksleider intervisie).

Nevenfuncties
  • Bestuurslid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten
  • Lid van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag (de instantie die belast is met de tuchtrechtspraak voor de advocatuur)
  • Voorzitter van de Commissie Geschil en Beroep van Oxfam Novib
Lidmaatschappen
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

 

Pascale heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Arbeidsrecht.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied. Het lidmaatschap van de VAAN verplicht haar elk jaar zestien opleidingspunten op dit rechtsgebied te behalen.