Hero Image
Clingendael Advocaten

Louis Sloot

Louis Sloot

Contact

070 8200 100

06 4130 0020

sloot@clingendaeladvocaten.nl

LinkedIn

Expertise
 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Pensioenrecht

Na een conservatoriumopleiding en een carrière in de muziek maakte Louis (mr. L.V. Sloot CPL) in het jaar 2000, direct na afronding van zijn studie civielrecht, de overstap naar de advocatuur. Louis startte zijn carrière als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waar hij zich tot 2009 heeft beziggehouden met het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Louis is tevens gespecialiseerd in het pensioenrecht.

Louis heeft grote expertise opgebouwd op het gebied van het civiele ontslagrecht, zowel in individuele ontslagzaken voor werknemers en statutair directeuren, als in de complexe reorganisaties. Ook op het gebied van het medezeggenschapsrecht, stakingsrecht en CAO-recht heeft Louis zijn sporen verdiend. Daarnaast heeft Louis talloze publiekrechtelijke werkgevers bijgestaan op het gebied van het ambtenarenrecht maar weten ook individuele ambtenaren Louis te vinden.

Louis streeft altijd naar een snelle en praktische oplossing van de problemen die zijn cliënten aan hem voorleggen, maar zal aan zijn handelen wel steeds een gedegen juridische analyse ten grondslag leggen.

In 2007 heeft Louis - met succes - de postacademische arbeidsrechtelijke specialisatieopleiding PALA gevolgd. Ook rondde Louis in 2012 met succes de postacademische leergang Pensioenrecht aan de VU in Amsterdam af waardoor hij de titel CPL (certified pension lawyer) mag voeren.

Nevenfuncties
 • Bestuurslid Stichting Behoud ’t Web
 • Lid (geweest) van verschillende medezeggenschapsraden
Lidmaatschappen
 • Nederlandse Juristenvereniging (NJV)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging van Haagse Arbeidsrechtadvocaten (VHAA)
 • Vereniging Ambtenaar & Recht
 • Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj)

 

Louis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 • Arbeidsrecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied. Het lidmaatschap van de VAAN verplicht hem elk jaar zestien opleidingspunten op dit rechtsgebied te behalen.