Hero Image
Clingendael Advocaten

Anja Hoffmans

Anja Hoffmans

Contact

070 8200 100

06 1413 3208

hoffmans@clingendaeladvocaten.nl

LinkedIn

Expertise
 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • WNT
 • Klokkenluiders

Anja (mr. dr. J.G.F.M. Hoffmans) is in 1989 aan de RU Leiden gepromoveerd op het onderwerp 'privatisering van de sociale zekerheid'. Vervolgens heeft zij haar wetenschappelijke carrière op het gebied van het arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam voortgezet.

In 1992 heeft Anja de overstap naar de advocatuur gemaakt. Anja werkte van 1995 tot 2009 bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Zij heeft sinds haar overstap naar de advocatuur een dwarsdoorsnede van ambtelijk Nederland, waaronder zowel de Rijksoverheid als decentrale overheden en semi-publiekrechtelijke instellingen, bijgestaan. Integriteitsvraagstukken en klokkenluiderskwesties hebben haar bijzondere belangstelling. Ook heeft zij veel kennis van de WNT.

Anja's kenmerken als advocaat zijn haar diepgaande kennis en gedegen aanpak van zaken, haar toewijding en snelheid van werken.

Anja publiceert veel en graag in vakliteratuur. Zij is vaste medewerker van het tijdschrift "Rechtspraak Arbeidsrecht, praktisch bewerkt" en redactielid van de losbladige uitgave "Arbeidsovereenkomst". Daarnaast geeft zij regelmatig cursussen over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Anja heeft in 2007 de arbeidsrechtelijke specialisatieopleiding PALA afgerond.

Nevenfuncties
 • Auteur Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, onderdeel Ambtenarenwet 2017
 • Medewerker Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Plv. lid van de Commissie Integriteitsvraagstukken Lucas Onderwijs
Lidmaatschappen
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging van Haagse Arbeidsrechtadvocaten (VHAA)
 • Vereniging Ambtenaar & Recht
Publicaties
Boeken
 • F.L.J. Pennings en J.G.F.M. Hoffmans (red.), Wet en rechtspraak arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2010
 • J.G.F.M. Hoffmans, Van personeelsgids tot cao. Over de praktijk van arbeidsvoorwaardenvorming in de onderneming, 's-Gravenhage 1992
 • J.G.F.M. Hoffmans, Veranderingen in de sociale zekerheid; op weg naar een geprivatiseerd stelsel?, dissertatie, Zwolle: Kluwer 1989
Bundels
 • H.G. de Gier, P.F. van der Heijden, J.G.F.M. Hoffmans, T. van Peijpe, S. Simitis, Gekantelde arbeidsverhoudingen, Alphen aan den Rijn, 1991
 • H.G. de Gier, J.G.F.M. Hoffmans, P.J. van Wijngaarden, Sociale Zekerheid: Europese trends, Open Universiteit, Heerlen, 1991
 • J.G.F.M. Hoffmans, Sociale zekerheid en overheidssturing, bijdrage in: W. Derksen, Th.G. Drupsteen, W.J. Witteveen (red.), De terugtred van regelgevers, Zwolle 1989, p. 127 t/m 140
Artikelen en Annotaties
 • Actualiteiten rondom de WNT, Tijdschrift voor AmbtenarenRecht 2015, nr. 12, p. 703 t/m 710.
 • Boekbespreking: Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2010, nr. 1, p. 7-13
 • Werkverzuim wegens beroep op ziekte; ontslag op staande voet?, Bedrijfsjuridische Berichten, 14 november 1991, nr. 23, p. 207 t/m 209
 • Annotatie bij CRvB 9 oktober 2008, Administratiefrechtelijke Beslissingen 2009, nr. 322
 • Annotatie bij CRvB 31 juli 2008, Administratiefrechtelijke Beslissingen 2009, nr. 121
 • Integriteitsindustrie gedoogt te veel, Binnenlands Bestuur 20 februari 2009, p. 46
 • Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de overheidswerkgever? Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht, 2007, nr. 9, p. 305-307
 • Ambtelijke integriteit: hoe meer regels, hoe meer integer? Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2006, nr. 6, p. 179 t/m 184
 • Ontslag van de arbeidsongeschikte ambtenaar, Overheid en aansprakelijkheid, 2004, nr. 10, p. 153-159
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en het ontslag op staande voet, Bedrijfsjuridische Berichten, 7 juli 1995, nr. 14, p. 117-119
 • Een privaat- of publiekrechtelijk sociaal verzekeringsstelsel? Tijdschrift Privatisering, 19 mei 1995, nr. 4, p. 1-3
 • Proeftijdontslag en leeftijdsdiscriminatie, Bedrijfsjuridische Berichten, 31 maart 1995, nr. 7, p. 61-63
 • De opvolgende werkgever en de geldigheid van het proeftijdbeding, Bedrijfsjuridische Berichten, 9 juli 1993, nr. 14, p. 119-120
 • Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer, Bedrijfsjuridische Berichten, 19 maart 1993, nr. 6, p. 47-48
 • Het verschil tussen de 'hele' en de 'halve' draaideur, Bedrijfsjuridische Berichten, 19 februari 1993, nr. 4, p. 31 t/m 33
 • Nieuwe perikelen rondom het arbeidsreglement, Bedrijfsjuridische Berichten, 4 september 1992, nr. 18, p. 174 t/m 177
 • De proeftijd in de, na onderbreking, voortgezette arbeidsovereenkomst, Bedrijfsjuridische Berichten, 7 augustus 1992, nr. 16, p. 151-152
 • Gelijke beloning en behandeling m/v: een voortdurend twistpunt, Bedrijfsjuridische Berichten, 10 juli 1992, nr. 14, p. 136 t/m 138
 • Wie voert overleg met werkgever over arbeidsvoorwaarden? Vakbonden en ondernemingsraden kunnen beter samenwerken, OR-informatie, 1 juli 1992, nr. 13, p. 18 t/m 20
 • Ontslag in strijd met discriminatieverbod niet nietig, Bedrijfsjuridische Berichten, 29 mei 1992, nr. 11, p. 105 t/m 107
 • De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst, Bedrijfsjuridische Berichten, 1 mei 1992, nr. 9, p. 89 t/m 91
 • Verplichtingen van de werkgever jegens de arbeidsongeschikte werknemer verder aangescherpt, Bedrijfsjuridische Berichten, 20 februari 1992, nr. 4, p. 37 t/m 39
 • Het einde van de draaideurconstructie, Bedrijfsjuridische Berichten, 6 februari 1992, nr. 3, p. 29 t/m 31
 • Proeftijd na voorafgaande uitzendovereenkomst niet geldig, Bedrijfsjuridische Berichten, 14 november 1991, nr. 23, p. 206 t/m 207
 • De ontslagvergunning 'onder voorwaarde', Bedrijfsjuridische Berichten, 10 juli 1991, nr. 14, p. 131-132
 • Bedrijfsbezetting: een geoorloofd actiemiddel?, Bedrijfsjuridische Berichten, 10 juli 1991, nr. 14, p. 129 t/m 131
 • Internationaal privaatrecht, arbeidsovereenkomst en ontslag, Bedrijfsjuridische Berichten, 12 juni 1991, nr. 12, p. 112 t/m 114
 • De Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening: een nieuw ontslagvergunningenbeleid, Bedrijfsjuridische Berichten, 6 maart 1991, nr. 5, p. 35 t/m 37
 • Zwangerschap en sollicitatie, Bedrijfsjuridische Berichten, 6 februari 1991, nr. 3, p. 14 t/m 16
 • De kennelijk onredelijke beëindiging: stilstand of dynamiek?, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, februari 1991, p. 45 t/m 49
 • Vrijheid van meningsuiting en ontslagbescherming van OR-leden, Bedrijfsjuridische Berichten, 25 juli 1990, nr. 15, p. 158 t/m 160
 • Zwangerschap en het einde van de arbeidsovereenkomst, Bedrijfsjuridische Berichten, 11 juli 1990, nr. 14, p.151-152
 • Boekbespreking van: Dr. Ir. J. Rieken (red.), Venster op sociale zekerheid, Sociaal Maandblad Arbeid, januari 1989, p. 62 t/m 64
 • Privatisering van de sociale zekerheid, Beleid & Maatschappij, november/december 1988, p. 297 t/m 307
 • Sociale zekerheid - is er sprake van een terugtredende overheid?, Bestuur-maandblad voor overheidskunde, november 1988, blz. p. 286 t/m 289
Overig
 • J.G.F.M. Hoffmans, Historie uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid, Hoofdstuk V.2, onderdeel van het verslag van de parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen, gepubliceerd: Kamerstukken II, 1992-1993, 22 730, nr. 10, p.219 t/m 260

 

Anja heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Het lidmaatschap van de VAAN verplicht haar elk jaar zestien opleidingspunten op het rechtsgebied Arbeidsrecht te behalen.